Ut med fotokompisar på mörkerfoto, det blev månskens foto i väntan på norrskenet

222