Sundet i Kokkola verkar vara väl upplyst då det blir mörkt

et belysning