Is har lämnats kvar på stråna då vattnet dragit undan

208