högaffel, fast det ser ut som om den ha blivit använd till nåt annat…

257ja