bassängen på Gullranda börja bli rätt medfaren, tyckte jag

212