Det finns många olika traditioner på denna dag, Kasper han vill ha: ”gjilla kojv” (grillad korv)