… att 2016-talets kossa har fått mera former än på 1980-talet

336