Tobaksmagasinet, som man nästan kunde tro är ett fängelse med alla galler. Här döljer sig stadens kulturhus, här finns stadens enda utställningslokal, ungdomslokaler, danslokal, klubblokaler, mm mm… även min fotoklubb har sitt utrymme här i övre våningen.

16