Floden Arno går genom Florens, många fina broar, tyvärr har jag en kran som stör den gamla bron.

vy