Ett under att tallen hålls och stå med så lite rot i marken

254