Kvällssolen lyser ännu på fabriken och halva skorstenen

tinnar o torn