En bra förtöjning måste man kunna göra, då vinden kan blåsa upp snabbt ute till havs.

80