Den lilla krusningen gör att jag inte kunde svänga bilden spegelvänt

285