… till naturen, havet och varandra har man på Mässkär, en vacker holme utanför vår stad

211