En liten stund hade prästen brudens ring till låns….

303