Ännu på 1980-talet användes dessa räknemaskiner vid tryckeriet, minns att en av tryckarna nog visade hur de använde den, men eftersom jag aldrig jobbade vid tryckpressen så lärde jag mej inte använda den. Bilden är fotograferad vid en utställning som pågår i vår stad som bäst, många intressanta prylar!

7