Lite utanför staden  mitt i skogen har vi ett arktiskt museum Nanoq, den här isbjörnen vågar man klappa, men man kan också klappa händerna för allt jobb som Pentti Kronqvist gjort på området, mycket är hans privata saker, han har flera ggr besökt Grönland och gjort spännande expeditioner som alla Jakobstadsbor i nåt skede har hört om.

(http://www.nanoq.fi/sv/home)

146

146b