I den här bäcken måste vattnet vara lite mer strömmande eftersom det inte var helt igenfruset.

294